CASTELLÓ ASSEGRUP Serveis professionals Tarrega Lleida
CASTELLÓ ASSEGRUP Serveis professionals Tarrega Lleida
CASTELLÓ ASSEGRUP Serveis professionals Tarrega Lleida
 Assesoria fiscal
Servei d'assessoria mercantil, civil, administratiu, laboral i tributari. Assesoria laboral
Servei de gestió de prestacions (maternitat, incapacitat laboral, etc), gestió de nòmines i comunicació d'altes i baixes.
 Assesoria comptable

Servei d'assessoria de societats, establiments comercials i autònoms.
  Assesoria jurídica

Assessoria de conciliacions laborals, demandes laborals i demandes hipotecàries.

 Assesoria de vehicles


Assessoria i acompanyament en el canvi de propietats, matriculacions i baixes de vehicles.
 Assesoria de rendes (IRPF)


Gestió i elaboració de declarancions de renda, simulacions de renda, acabament d'any i estalvi d'impostos.

 Assesoria de empreses


Consultoria d'empreses, capitalització de l'INEM, altes d'hisenda i laboral segons forma jurídica, preveció de riscos laborals i formació.


 

Per Vicente Belmonte Pacheco - Col·legiat Economista Cat. Núm. 15520


Contacte: assesoria@castelloassegrup.com