Dins del nostre servei d'administració de comunitats us oferim la gestió dels següents aspectes:
 

Juntes de veïns

Convocatòria i assistència a les juntes

Redacció de les actes de les juntes


 

Gestió i comptabilitat

Comptabilitat i tresoreria de la comunitat

Gestió de l'emissió i cobrament de Rebuts


 

Administració

Administració laboral

Cerca de pressupostos dels serveis de manteniment, conservació de l'immoble o industrials necessaris per a la reforma i/o millora de l'edifici


 
Posa't en contacte amb nosaltres per a més informació o solicita'ns un pressupost.