Assegurança de vida

Defunsió

Incapacitat

Malaltia greu


 

Assegurança de cotxe

Assistència en carretera 24h

Reclamació per dany

Cotxe de substitució


 

Assegurança de moto

Assistència en carretera 24h

Assistència sanitària pel conductor/a

Duplicat de claus en cas de pèrdua


 

Assegurança agropequària

Fenòmens atmosfèrics

Danys per incendi

Riscos complementaris

Robatori


 

Assegurança de la llar

Robatori

Danys per incendi

Fenòmens atmosfèrics

Responsabilitat civil


 

Assegurança mèdica

Assistència primària

Assistència especialitzada

Hospitalització

Intervencions quirúrgiques


 

Assegurança de viatge

Assistència mèdica

Equipatge

Cancelació